Petice za Petra Bláhu

Připojte svůj podpis

petice@zapetrablahu.cz

Znění petice

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

PETICE k rukám vedoucí Katedry filozofie a humanitních studií (KFHS) UJEP Ivany Havlínové, děkanky FF UJEP Michaely Hrubé, rektora UJEP Martina Baleje a etické komise UJEP.

Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

My níže podepsaní jsme studenti, absolventi a členové akademické obce UJEP nebo příznivci z řad veřejnosti s upřímným zájmem o kvalitu vzdělávání na FF UJEP v Ústí nad Labem.

Požadujeme, aby bylo umožněno setrvání filozofa a odborníka na etiku Mgr. Petra Bláhy, Ph. D. na FF UJEP. Nechceme totiž, aby se Filozofická fakulta UJEP zbavila autentického filozofa, a tím se stala institucí, která má ve svém názvu slovo filozofie jen na okrasu. Usilujeme o to, aby se vedení na FF UJEP chovalo ke svým zaměstnancům transparentně, férově, eticky a lidsky, což je právě to chování, kterého je třeba, aby mohlo zaslouženě dovést ke zdárnému výsledku svůj pokus o akreditaci programu Etika a společenské vědy pro vzdělávání.

Filozofickou fakultou UJEP obchází strašidlo nezájmu.
Filozofovi Mgr. Petru Bláhovi, Ph. D. nebyla nikdy po dobu nepřetržité více jak dvacetileté ze své povahy náročné a ne příliš honorované každodenní práce pro UJEP na PF a poté FF nabídnuta dlouhodobá perspektiva. Univerzita na místo smlouvy na dobu neurčitou jen donekonečna řetězila smlouvy na dobu určitou. Možná je to v souladu s příslušnými zákony, ale lidsky se nám takový přístup zdá nepřípustný. Vrcholem je pak to, že v současné době nebyla Petru Bláhovi vedením fakulty smlouva prodloužena, a tím by ke dni 14. 9. 2022 mělo končit jeho působení na FF UJEP. To celé nikoliv z důvodů nekompetence, ale kvůli problémům s kariérním řádem. Na jeho místo byl vypsán vnější konkurz, dle jehož kritérií není však respektována ani jeho dosavadní specializace, ani jeho zaměřenost na německý jazyk a navíc je dle nich například vyžadována schopnost administrativně podat grant, což sice univerzitě přináší peníze, ale nám zároveň vnucuje otázku, zdali se má univerzita ve svém výběru akademických pracovníků opravdu chovat jako fabrika. Vedle těchto odrazujících kritérií byla ovšem pro Petra Bláhu nejtíživější ta skutečnost, že by o místo musel soupeřit se svým dlouholetým kolegou z katedry, neboť tomu také nebyla prodloužena smlouva, ale konkurz byl vypsán jenom na jedno místo, a proto se nakonec rozhodl na tento konkurz z principiálních důvodů vůbec nepřihlásit.

Požadujeme tedy prodloužení smlouvy bez vnějšího konkurzu, podobně jako se to na FF děje v případě jiných, pokud nebude navrženo jiné adekvátní řešení.

Máme zkušenost, že jeho přednášky či rozhovory s ním jsou fundované, inspirativní a ojedinělé a domníváme se, že právě od toho zde univerzita je, aby vytvářela prostor, kde se lze s takovými lidmi setkávat. Není snad přehnané tvrzení, že zasvěcování studentů do filozofie je pro Petra Bláhu takřka posláním, o čemž svědčí například poctivý osobní přístup během konzultací či vedení bakalářských a diplomových prací. Uznáváme jeho přesah literární i překladatelský. Budí v nás respekt jeho pokračování v šafaříkovské tradici esejů. Obdivujeme jeho četnou a stále se rozhojňující knižní produkci, která je fundovaná a rozhodně obohacuje českou filozofickou scénu. Jeho filozofické myšlení se pevně jako u málokoho odráží v jeho postojích, a proto dokáže plnit funkci etického pilíře, čehož by si FF měla vážit. Právě jeho zásadovost se leckdy stává i pro něj samého nevýhodná a nepraktická, z čehož plyne nejedna komplikace i v prostředí akademické obce, která se řídí tvrdě nastaveným tabulkovým kariérním řádem. Dá se vůbec v prostředí, kde jsou tlaky mechanicky aplikovány, mluvit o pospolité komunitě?
Na katedře i fakultě panuje strach a nejistota.

Apelujeme na vedoucí KFHS Ivanu Havlínovou a děkanku FF UJEP Michaelu Hrubou, aby celou situaci ještě přehodnotily ze všech, a nejen z ekonomických, hledisek a smlouvu prodloužily, či navrhly jiné adekvátní řešení. Myslíme si totiž, že za své celoživotní dílo integrující v sobě odbornost, filozofický postoj a principiálnost by si Petr Bláha zasloužil spíše ocenění než takovéto nedůstojné chování.

S důvěrou v nápravu vkládáme tuto petici k odpovědným rukám vedoucí Katedry filozofie a humanitních studií (KFHS) UJEP Ivany Havlínové, děkanky FF UJEP Michaely Hrubé, rektora UJEP Martina Baleje a etické komise UJEP.
Děkujeme za projednání.

Sepsáno 14. 6. 2022

Petiční výbor

Za absolventy a studenty

Mgr. Michaela Brábníková
absolventka PF UJEP (se studiem na FF)
edukátorka ve vlastivědném muzeu
Dr. Vrbenského 3345, Kladno, 272 01

Bc. Vojen Dolejš
student FF UJEP
Telecí 5, 569 94

Mgr. Filip Hájek
absolvent FF UJEP
Head L&D (manažer vzdělávání v bance)
U elektrárny 9/10, Praha – Holešovice, 170 00

Mgr. Jakub Skalák
absolvent PF UJEP (se studiem na FF)
učitel na gymnáziu, nakladatel filozofické literatury
Slovany 2754, Mělník, 276 01

Za veřejnost

Martin Kurc
vedoucí jezný, vodní dílo Obříství
Kly 275, Kly, 277 41

Mgr. Jaromír Šebek
ředitel základní školy
Skalsko 30, Skalsko, 294 26

Kontakt

Za petiční výbor jsou oprávněni jednat Mgr. Filip Hájek a Mgr. Jakub Skalák.
E-mail: petice@zapetrablahu.cz

Podepište petici

pro případné ověření totožnosti
úplná adresa vás jednoznačněji identifikuje
nebude zveřejněna na webu
proč petici podporujete?

Seznam podepsaných


Níže je seznam těch, kteří souhlasili s uveřejněním svého podpisu.

JménoPovoláníMísto bydlištěKomentář
No Data